2008. április 30., szerda

A vonzás szabályai

Nem, nem írok kritikát! Nem akarok kontárkodni!
Inkább az érzéseimet, benyomásaimat prezentálom:
meglepetség
meghökkenés
enyhe poénok
happy end várás
undor
még egy poén
bőghetnék
miért cseszik el a saját életüket?
és a film vége: egy nagy kérdőjel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Miről is szól a film? Mit akar mondani? Mi a tanulság?
Nem! Ez a film meg sem kísérel olyasmit nyújtani, amiből valami építő jellegű dolog születhetne. Ez a film csupán be akar mutatni. Azt viszont nagyon rosszul. Valahogy elcsúszott az egész a boldog vég és a megbotránkoztatás közé. Valahogy egyik sem jött össze. Valahogy kaotikus volt ez az egész. Ettől függetlenül tetszett. Nem lettem több tőle. Nem tudtam szimbolikusan kielégíteni a mosolyigényemet. Nem volt katarzis. Nem volt semmi. Csupán egy nagy-nagy kérdőjel. És ez nem jó. Egy filmnél nem jó. Ha már rászánok másfél órát akkor legyen valami. De mégis tetszett a film. Mégis meg fogom nézni mégegyszer. Mégis keresem a mondanivalót. Talán, mert az élet is ilyen. Keresni kell benne a mondanivalót. Az élet sem rakja elém a fekete-fehér végkifejletett. Nekem kell rátalálnom és megértenem. Talán ezért tetszett ez a film. Mert élethű volt, a maga önirónikus mivoltával.

2008. április 29., kedd

Csak, hogy ezt is tudjátok! :)

Komjáthy István: Mondák könyve

Utószó


"Befejezésül csak pár szót. Honnan is gyűlt össze a kötet anyaga, mire alapozódik mondanivalója, mennyiben hiteles a könyv? Ezek a kérdések, úgy érzem, jogosak, s válaszolni kell rájuk. Annál is inkább, mert már az anyaggyűjtés és a kutatómunka során egész sor kérdésre önmagamnak is választ kellett találnom, csak azután foghattam hozzá a könyv megírásához.
Magam is sokáig úgy tudtam (mi még az iskolában úgy tanultuk), hogy mitológiánk, hitregevilágunk nyomtalanul eltűnt, csak töredékek, morzsalékok maradtak belőle. A régmúlt időkről emlékező mondák, hősi énekek, az egész naiv régi kultúra elveszett a messzi-messzi századok forgatagában.
Ma már botorság volna így beszélni, hiszen a század eleje óta szorgos kutatás nyomán sok minden napvilágra került. Felbecsülhetetlen értékű néprajzi kutatómunka folyt le időközben. Fáradhatatan tudósok, mint Reguly Antal, Munkácsi Bernát, Pápay József és sokan mások feltárták, összegyűjtötték a rokon népek hagyományait és hitregei anyagát. Kálmány, Vikár, Berze János és mások nagyszerű magyar népmesegyűjteményei láttak napvilágot, Bartók Béla és Kodály Zoltán megmentették az elfeledéstől a magyar népzenekincset, és feltárták a keleti zenével való összefüggéseit. Ásatások során a magyar őstörténetre vonatkozó döntő jelentőségű emlékek kerültek felszínre.(...) E nagyszerű anyag birtokában a rendező elvek megtalálása után hozzá lehet fogni a magyar mondavilág feldolgozásához.
Négy nagy forrásból merítettem a könyv anyagát:
1. Néprajzi gyűjtésből, elsősorban népmeséinkből, amelyeknek egy bizonyos régi típusa napjainkig megőrizte a keleti népregei világ alkotóelemeit, motívumait, egykori szokás- és hitvilágunk bizonyos zárt rendszerét. Csak az Égig érő fa meséjére utalok, mely egymaga az egész hitregei "felső világot" és a sámán szertartást megőrizte. Ugyancsak értékes elemeket őrzött meg például a Szépmező Szárnya /ha szeretnétek, akkor azt is begépelem:)/ című népmese is.
(...)
2. Második fő forrás a rokonnépek, elsősorban a finnek, a manysi (vogul) és a hanti (osztyák) nép gazdag népköltési, hitregei anyaga.
(...)
3. Az őstörténetben való tájékozódáshoz László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete című munkája nyújtott legnagyobb segítséget, az ő kutatásainak eredménye kellett ahhoz, hogy egyáltalán elindulhassak. László Gyula könyve, mint összefoglaló jellegű munka, régészeti, történelmi és néprajzi forrásokat egyaránt rendszerez. A hun és magyar történetre vonatkozóan a gazdag irodalomból elsősorban a nagy tudományos értéket képviselő forrásokat használtam fel, Priszkosz, Jordanes, Anonymus, Kézai és Thúróczi János krónikáját, illetve történelmi feljegyzéseit.
4. A régmúltakról szóló irodalmi hagyatékunk szép példája lelkesített az irodalmi megformálásban, elsősorban Arany gyönyörű eposza, a Buda halála.
(...)"

VEN

Hamarosan megint elindul az őrület!!! Már kevesebb mint egy hét és újra itt van! Igen, igen a VEN! Szóval javában megy a készülődés, mindenki sürög-forog. A készülő VEN kocsmákban pezsgő az élet még éjjel is. Délelőtt ha az ember a PPPből egyetemre megy, sok, megviselt arcú, karikás szemű, fáradt de aktív embert láthat, akik mind a kocsma felé igyekeznek. Ezek az emberek azon fáradoznak néhány hónapja, hogy ti jól érezzétek magatokat a jövő héten. Én egészen eddig el sem tudtam volna képzelni, hogy ennyi munka lehet, egy hét "gondtalan" szórakozás mögött. (Igazából nem lesz gondtalan, legalább is a szervezőknek, mert ők nappal sem aludhatnak) A tervezés: mit, hogyan, mikor, kivel, ki tud ott lenni, ha, akkor, hogy, de ha mégse, akkor úgy is jó!:) A szponzorok: igencsak sok pénzbe kerül ám a dolog. A film: valaki mindig hiányzik!:) Az újság: kész és szupi! Olvassátok!!! A pólók: Fasza a minta, bíni fogjátok! Vegyétek!
Igen ez egy promó volt! Promó az I-es csapatnak, a Rém VEN(d)es családnak, Timának! Szavazatot ide!!!!!!

2008. április 28., hétfő

Kicsi vagyok...

Ma rá kellett jönnöm, hogy én bizony az ágyazáshoz kicsi vagyok!!! A huszonhatodik ágynál már kínomban nevettem és probáltam minnél magasabbra meg különféle elterelő módszerekkel, de bizony én ehhez kicsi vagyok! A paszta meg a leggusztustalanabb dolog a földkerekségen!
De azért nem volt vészes! Kibírtam! Már csak röpke öt-hat hónap és vége is lesz!
Szóval kety-roty...

2008. április 26., szombat

Hullatja levelét az idő vén fája...

"Hullatja levelét az idő vén fája. Pirossal versengő, rozsdaszínű és halk szavú sárga meg zöld levéllel terítve a pázsit. Lányaim, fiaim, nyújtsátok kezetek, üljünk a vén fa alá. Régi-régi időkről, hajnalok hajnaláról mesélek most nektek. Messze-messze Napkeletre repülünk, kakukkfűillatú füves pusztaságba, ahol szilaj paripákon száguldoztak a puszta fiai, hívó kürtök szava zengett, s négy égtáj visszhangozta deli vitézek harci kiáltását. Oda repülünk, ahol rettenthetetlen hősöket nevelt a szárnyas idő: bátor pillantású férfiakat, hős lelkű asszonyokat, akiknek tetteit ámulva csudálta a világ.
Hol volt, hol nem volt, akkor az Idő fája, a Tetejetlen Fa is fiatal, szép, sudár fa volt még...
Messze-messze Napkeleten
, kakukkfűillatú pusztaságban, az ezüstpatakon túl, az aranyerdőn innen, a tűz fénye fejedelmi sátorra vetődik. A sátor előtt hárman ülnek. Egy ősz hajfonatú öreg férfi, most csak százesztendős öregnek nevezem, de igazában már a százhuszadik esztendejét is betöltötte, a mellette könyöklő nagy bajuszú öreg talán még nála is több tavaszt ért meg, annyit árulok el róla, hogy táltos. Velük szemben egy párduckacagányos ifjú, vendégségbe érkezett a százesztendős öreghez; hogy ő kicsoda, arról hallgat az írás. Egyvégtében huszonkilenc este ülnek, mert a két öreg éppen huszonkilenc mesét mond. Amikor leülnek, a fiatal hold feltetszik az égre, ahogy fogynak a mesék, a kerek hold is fogy, s mire a huszonkilencedik mese is véget ér, elfogy egészen.
De nicsak, a tüzes itallal teli kupákat magasba emelik, s a százesztendős öreg hátraszegi fejét, s a dali ifjú felé fordul:
- A hétpecsétes titokról akartál hallani! Szeretnéd tudni, hogy mi vár rád? Nem bánom! Hallgass hát! Titkokat hallasz most, sok-sok mesét, melyet egykor szép fonatú anyák dúdoltak. Meséimből, amit csak akarsz, mindent megértesz. De jaj neked, ha szavaimat elfeleded! Akkor inkább ne is születtél volna...
"

2008. április 25., péntek

Apró örömök az életben!

Képzeljétek bejelölt wiwen a Perdita pasija!!! :)
Ez olyan mértékben jót tett a lelkemnek, hogy el se tudom mondani!
És most ezt nem azért írom, hogy puncsoljak vagy ilyesmi, szimplán tudatni szeretném a világgal, hogy engem az ilyen apróságok is nagyon boldoggá tudnak tenni. Szerintem az apró örömök a legfontosabbak.
Szóval köszönöm szépen!!!

Egy kicsit sem dühít!!! Áh! Dehogy!!!

Demszky sürgeti a XII. kerületi Turul-szobor

lebontását

Népszabadság Online • 2008. március 4.

A bíróság jogerős ítéletének megfelelően mielőbb le kell bontania a kerületnek a jogszerűtlenül felállított XII. kerületi Turul-szobrot, a második világháború polgári áldozatai emlékművének felállításához viszont hozzájárul a főváros - nyilatkozta Demszky Gábor a mai jogerős bírósági határozat kapcsán.
A főpolgármester elmondta, hogy a jogerős bírósági ítélet lezárta azt a több éves procedúrát, ami a Fővárosi Közgyűlés azon döntését követte, hogy nem járultak hozzá a jogszerűtlenül felállított Turul-szobor fennmaradásához.

Demszky a Turul-szobor ellen szóló fővárosi érvelést kifejtve azt mondta, hogy a Turul-szobor alá felvésve nem lehet megemlékezni azokról az áldozatokról, akiket a Turul-szimbólum által fémjelzett, azt viselő egyenruhások végeztek ki. Hozzátette, hogy a múlt század első felében Turul Szövetségnek hívták az egyetemi diákok azon szervezetét, amely antiszemita jelszavakkal jelent meg az egyetemeken, hogy a tagjai hallgatókat verjenek meg származásuk miatt.

Demszky szerint a turulmadár egyrészt ugyan katonai szimbólum volt, másrészt viszont a szélsőjobboldal is használta ezt. Éppen ezért nem használható a turul a vészkorszakkal, a világháborúval kapcsolatban, az áldozatokkal összefüggésben.

Az pedig már egyszerű jogi kérdés, hogy a főváros nem tudja elfogadni, hogy egy kerületi önkormányzat a jogszabályokat megsértve engedély nélkül építkezzen, ahelyett, hogy példát mutatna a jogszabályok betartásáról az embereknek. Ezt a kerületi engedetlenséget a fővárosi önkormányzat mindvégig rendkívül nehezményezte - jegyezte meg.

A főpolgármester közölte, méltányolja Pokorni Zoltán polgármester azon erőfeszítéseit, hogy ezt a kérdést politikailag megoldja, és hogy egy másik helyen megemlékezzenek a második világháború polgári áldozatairól.

S bár ezt a szándékot támogatja, mindez nem ad okot arra, hogy a Turul-szoborral kapcsolatos jogi álláspontján a főváros változtasson - mondta.

(MTI)


2008. április 24., csütörtök

Ájulás

Mintha valami nem lenne jó. Mintha le kéne ülni a padra. A francba: a pad foglalt. Mindegy, ezt a 10 percet kibírom. Mindjárt jön a busz. Lehet be kéne menni a váróba. Igen, már megyek is. Messze van. Hopsz! Meg kéne kapaszkodni!
...
...
...
- Jól van? Mi történt? -
- Nagyon beverte a fejét? -
A fejem?
- Mi történt? -
Ajjaj!
- Vigyázon a gatyájára! Jöjjön hátrébbhúzom! -
- Ez epe! Evett valamit reggel? -
- Jöjjön oda a padra! Egyen egy csokit, aztán jobb lesz! -
- Nagyon beverte a fejét? -
- A fejem? Nem emlékszem! -

2008. április 23., szerda

Meló ezerrel...

Hát úgy néz ki holnap megyek melózni!!!!!!!!!!! Örülök neki, hogy sikerült munkát találnom! Talán Anyám is lenyugszik egy csöppet!!! :)
*Probálja minnél kissebbre összehúzni magát, mert azért még mindig fél minden újtól és ismeretlentől és magában hálát ad az égnek, hogy lesz ott valaki, aki fogja a kezét!!!*
De azért örülök, hogy legalább már valami van, mégha nem is az álommeló. A lényeg, hogy kiszabaduljak a négy fal közül (ami leginkább a fejemben van) és valamit olyat csináljak, amihez nem kell az agytekervényeimet tekergetni. Szóval szorítsatok nekem holnap!!! :)

(Szerintetek miért nem akarja ez a szövegszerkesztő az igazamat???)

2008. április 22., kedd

a múlt hét :)

Megint eltelt egy hét. Megint egy hétel közelebb vagyunk a vizsgaidőszakhoz. :S Ez félelmetes! Olyan mintha csak most lett volna az utolsó vizsgám. Na de nem is ez a lényeg, mert jöjjön aminek jönnie kell! Vállalom! :D
Ez is egy programokkal teli hét volt! Készültem a kis előadásomra, ami i elmaradt. Aztán voltam nyakkendőt venni is. Na persze nem magamnak.:) De sajnos nem találtunk. De azért izgalmas volt egy csomó boltot bejárni egy pasi miatt. Szóval érteitek ez esetben nem a nő vásárolt és válogatott órákon és boltokon át, hanem a pasi. Aztán végülis a hősiességenért kaptam egy forrócsokit. Szóval jó volt.
Aztán szerdán feleztünk egyet. Mert ugye szitus, magyaros, etikás, pedagógiás felezőbuli volt. Jó volt. Nagyon jól megcsinálták a műsort, látszott, hogy sokat dolgoztak vele. Eredetileg úgy volt, hogy a püszü szakestre megyünk, csak sajnos eléggé drága volt a jegy és messze is volt, meg hát ötletet kell gyűjtenünk az elkövetkező magyarszakesre.:) De a képek és a beszámolók alapján sajnálom, hogy nem voltam ott. Azért a Gáborral táncolni mégsem az mint a Zozóval (ő mégis csak egy rektor volt). Persze a Gáborral is jó volt nem arról van szó!!! Mert hát a Gábor is nagyon jó fej! Szóval igen jót táncoltunk el is fáradtunk! És persze a kaja is egész jó lett!
Csütörtökön pihi volt és csak Kocán fantasztikus óráján voltam! :S
Péntek ismét egy izgalmas nappá sikeredett ugyanis VENes kocsma alapozófestés volt! Jól elszórakoztunk!:D (De hála a tegnapi esőnek kissé leázott a dolog, ugyanis beáznak a kocsmák:S) Jól befestettük egymást és magunkat is! Szombaton és vasárnap már betonozás is volt! Állnak a rudak! :)
A szombat volt a legjobb, mert akkor volt a híres neves gépész szakest! Ami mindig nagyon jónak ígérkezik! Szóval a szombat készülődéssel telt. 16.58kor kezdődött a mulatság. Külön jó volt, hogy sok baráttal érkeztünk. Tehát minden adott volt egy jó estéhez! Kaja, pia barátok hogy lehet ez rossz? :D Nézzétek meg a képeket a vekep-en!!! Persze legjobban a fux majori tisztségnek örültünk, és nem csak azért mert új tisztség Selmecről, hanem mert a Babszi kapta meg! Na persze a Gyuszi is nagyot alakított etalonként!:D A büntetőt hál' isten nem kellett megkóstolnom, de az elmondások alapján...!!! Aki még nem volt gépész szakesten: ne végezze el úgy az egyetemet, hogy ezt kihagyta! Saját érdeketekben. Persze mint mindenhol itt is voltak rossz élményeim, de ez csak egyes bunkó emberek miatt volt, és teljesen elhanyagolható (és jelentéktelen, mint maga a lány)!
Tehát nagyvonalakban ez volt a múlthét!:D

kacskaringós

Szellemekkel harcolok.
Néha közel jönnek. Kísértenek. Elmennek. Fecsegnek. Viháncolnak. Sírnak.
Néha beszélnek is. Suttognak. Trécselnek. Szellemeskednek.
Tűztáncot járva alszom nyugtalan.
Az erdő mélye részegít és altat. Mámorító zsongás. Lidércnyomás.
Alattam a táj. Szétterül.
Felettem a jácintszagú illúziók. Összeroppantanak.
Egy könnycsepp az anyák szemében. Egy álom a lányok szívében.
Az utak elágaznak. A kocsik meg karamboloznak.
Siess! El ne késs! Valami történik! Nem vagy ott! Miért nem? Siess! Siess!
Nyáladzó kéjek és szertefoszló szüzesség. Miért akarod, ha ő nem?
Nyáron mindig van valami illat.
A tél: az csak tél.
Tétlenül fekszem a klaviatúrán.
Pötyögném a gombokat, de unom már.
Az esthajnalcsillag miért csak este világít?
Álmos esőt vedlett a pára.
Írni kéne valami jót. Valami kommentért kiáltót.
Enni kéne valami finomat. Valami igazán táplálót.
Pisilni is kéne. Csak egy keveset. Csak egy fél órányi nyugalmat.
Az egy meg egy az mindig kettő.
Annyira szánalmasan racionálisnak érzem magam.
A légváras bácsi mindig bajszos? A gyermeki álmok hová tűntek?
Egy lépcső jön szembe. Fogom magam és a mellső lábaimat felemelve rávizelek. Ez most már az én területem. Amíg nem jön az eső. Az aztán lemossa.
Csaholva továbbgaloppozom.

Miért mosolygok minden képen???

2008. április 21., hétfő

A szomszéd kutya olyan frappánsan el van kerítve, hogy áll a kerítésen és nyüszít!!!


A szombat este emlékére!

"Mi van veletek?
Lóg a beletek?
Nem ittatok eleget!
Folyamatosan rímelek!"
by: Pepe (unokabátyám)

Szakest

Képek itt.

2008. április 20., vasárnap

2008. április 18., péntek

Kicsi Perditám!

Le se tagadhatnád, hogy mire szavaztál!!! Imádlak!!!

Laboreredmény

Megjött a laborom. Az egyik hormonszintem eléggé magas. A dokibácsi szerint ezt a hormont a stressz váltja ki. Szóval most már papírom is van róla, hogy nem vagyok jól. Ez van. Úgyis mindig el akartam menni pszichomókushoz.
Anyám persze teljesen be van pánikolva. Szerintem most már naponta meg fogja kérdezni, hogy "mi a baj?"! :S
Szóval kety-roty...
Feszélyeznek a magas emberek. Nem, pontosítok: a magas nők feszélyeznek! Nem elég, hogy csíkos a hajam, még nézzek is fel rájuk. És az a hosszú comb!!! Hát de minek! A fekete akkor is csak egy szín marad, ha az ember asszociál is rá! Vagy mégse?
-Pisilnem is kell, de nem tudom miért?
-Sokat ittál!
-Ne légy ennyire nevetségesen racionális!
Egyébként a romantikus kalandregény az a műfaj, ami átfolyik az emberen. Csak a meredező mellbimbók és a töretlen sóvárgás.
A szomszéd kutya el van kerítve. Olyan frappánsan el van kerítve, hogy folyton a kerítésen áll és nyüszít.
A döntéseknek mindig súlya van. Kivéve, ha súlytalanok. Talán az űrben nem is érezném ennyire pocsékul magam.
Van Gogh cipője például eladható. Az enyém miért nem? Ott a határon túl mi van?
Elutaznék én angliába, ha nem kellene nagybetűvel írnom.
Az a rohadt álom! Mindig szertefoszlik! És az ébredés! Emberek! Micsoda dolog az az ébredés! Rendesen el se lehet mondani! Vagy talán csak fordítani!
Holnap péntek! Nem! Ma. van. péntek.
Szabad péntek, szabad szombat...
Aztán már csak a kibaszott vasárnapok! Holnap meg pogácsát kell sütnöm a nagymamámmal. Nem akarok. Se pogácsát, se lelkifröccsöt.
Lehet most leiszom magam. Aztán ha felébredek és rámeredek a kemény hímvesszőmre, akkor majd törlöm ezt a bejegyzést!

2008. április 15., kedd

Női arcHihetetlen, hogy mit lehet művelni egy női arccal! Azt hiszem a művészetnek a legkimeríthetetlenebb eszköze a nő és elsősorban a női arc!!!

L. L. - Better in time

Ezt nagyon szeretem!!! Már mikor hónapokkal ezelőtt először meghallottam, akkor is nagyon szerettem és azt kell, hogy mondjam, a klipp sem rontott rajta. Nem egy hűde jó klipp, de azért nem is szörnyű. Szóval hallgassátok meg!!!:)

2008. április 13., vasárnap

Papám :)


Jó pasi volt, mi??? :)

2008. április 12., szombat

név

Ma megtaláltam a tökéletes nevet a másik leendő gyermekemnek! Csanád lesz! Már csak a vezetéknév hiányzik! Várom a jelentkezőket!:D

Hajrá Töhötöm!!! :)

Csak a nagyon szerelmes lányok őrzik már a lángot!!!

Hiányzik

Ma ültem a gép előtt és csak néztem a képeket, amit a képernyőkímélő vetített elém! Egyszerűen csak bámultam őket. Aztán eszembe jutott az a sok kis hülyeség, ami az elmúlt 2,5 évben történt (meg régebben). Elém került valahogy az a kép, ami az egyik első közös képünk, amin öten ülünk a parton (a Tanyi csinálta). Megkérdezhetném hogy: emlékeztek? De nem hiszem, hogy olvassátok ezt!:( Kicsi elérzékenyültem bevallom, mert nagyon hiányoztok ti, az ahogy akkor volt. Ha azt az asztalt képzeletbelivé tesszük azt kell mondjam, hogy hál' isten még sokan leültek az asztalunkhoz, nagyon sokan. De sajnos sokan fel is álltak, sőt nem csak felálltak, de el is mentek, kiléptek a képzeletbeli szobából és sajnos az ajtót is becsukták maguk mögött. Voltak, akik meggondolták és visszajöttek. De vannak akik már nem tudnak visszajönni, bárhogy is akarják (legalábbis úgy nem, ahogy akkor). A legrosszabb az, amikor önszántukból mennek és azt mondják: ez a élet rendje, ez a normális és látom a szemükben, igen ők tényleg ezt gondolják, így érzik. DE ne! Ez nem normális. Szerintem nem normális az, hogy a zárt ajtó alatt még egy levelet sem csúsztatnak be ezzel a szöveggel: 'Egy csak egy kicsiny levél tőlem neked, egyébként hogy vagy, mi van veled? Egy pár sor nehogy elfeledj, hogy gondolj rám, küldök egy életjelet!' Tényleg , igazán nem kéne több, ennyivel beérném! Jó persze tudom azt mondanátok (ha ezt most hallanátok): de hát tudod a távolság,meg tudod mindig van valami baj, betegség szerelmi öröm vagy épp bánat! Sajnos akárhogy is van, én nem tudom csak úgy elfelejteni azt a sok mindent! Hát igazán bocsi emiatt, hogy még mindig ragaszkodom hozzátok! Nehezemre esik elengedni minden kapcsolatot. Egyszer az exem azt mondta: ha sokszor hívod és őneki még mindig van kifogása, hogy mért ne találkozzatok, akkor szarjál rá. De ez az ő elve, nem tudok vele azonosulni. (Akire ez vonatkozik, azt 4 évig gondoltam az egyik legjobb barátnőmnek - de hát tudjátok az idő meg távolság) Ja persze azóta az exem sem ér rá, sajnos! LOL! De persze van ellenpélda is, ami nagyon boldoggá tud tenni.:) Ott van az én kicsi babám, aki ha feljön a koleszba anyagért a fiúkhoz és csak fél perce is van, akkor is felhív, hogy ott vagyok-e és átjöhet-e egy ölelésre. (Van, aki erre nem képes, pedig kb 3 naponta ott van. Ha találkozunk egy sziával el vagyok intézve, pedig az elmúlt 2 évben ő jelentette nekem a legtöbbet.) Ott van az én legrégibb barátnőm is, akivel akármennyi ideig is nem látjuk egymást, nem beszélünk, mindig onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk legutóbb.:) A héten a szakest után szintén egy 'volt asztalnálülő' azt mondta: "ez már nem Almádi"! Ez lenne a megoldás? :S Jaj és persze van a kedvenc 'barátom' (aki mellesleg ma ünnepli a szülinapját), neki csak akkor kellek, csak akkor képes felhívni, írni..., ha valami nyomja a kicsi szívét, és én mindig meghallgatom. Ez van, ilyen vagyok. Én mindig nyitva hagyom nektek az ajtót, hogy visszajöhessetek, és igen én egyedül is várok, annál a műanyag asztalnál, a műanyag székben a Balcsi parton, RÁTOK!
Üdv: egy barát

Imádom:DGumicukor vagyok a tenyereden!!!:D

Utálom, ha rajtam csattan az ostor!!!

2008. április 11., péntek

Egyéb

A "Mit néztek meg először egy nőn?" kérdésnél vagy egy "Egyéb" kategória! Amire páran voksoltak is! Még mindig szeretném, ha ezt a kategóriát valaki kifejtené nekem!!! Komolyan! Mit lehet még egy nőn megnézni??? A fülét?

Túl mindenen!

Igen, ez a hét nem volt semmi! Olyan hét volt, amikor érdemes lett volna ketté szakadni! Egyszerre volt egy nagyon jó koli7 és egy nagyon jó magyar napok(fénypontjával a szakestel)! Most tényleg nagyon aktív voltam és nem nagyon értem rá semmire, mert igyekeztünk minél több programon résztvenni! Csak sajnos elég sok ütközött!:S De igazából azt kell mondjam: csak egy olyan program volt, aminek az elmulasztását sajnálom, ez pedig a nagyvetélkedő volt! Jó lett volna lemenni csak sajna addigra már nagyon éhes és fáradt voltam!
Történt meglepő dolog is a héten! Köztudott hogy nem vagyok egy konyhatündér és nem járok nagyon a konyha közelében, most mégis megtörtént, a szerdai és a csütörtöki napot a konyhában töltöttem. Szerdán a szakestre készítettünk hidegtálakat, azaz mérhetetlen mennyiségű (illetve nem is annyira, mert elfogyott) kolbászt és szalonnát és sonkát és hagymát és körözöttet és...! Szóval sok-sok finomságot! Ebben az volt a legjobb, hogy pont akkor volt a kolihetes tűzriadós próba ezért kitelepítettek minket!:D De a tűzoltó "bácsik" nagyon-nagyon helyesek voltak! (És hát ugye egy tűzoltó mindig jól jön a családban.../Sün/) Meg is kérdeztük nincs-e kedvük eljönni a szakestre, de sajnos szoliban voltak. Aztán jött a megoldás: gyújtsuk fel az E kamarát! :D Na jó ez tényleg csak vicc volt. Emiatt sajnos késünk, mert ugye utána kezdtünk el csak szépítkezni. Lényeg a lényeg nem késtünk el. A csütörtöki konyhás sztori a kolihetes főzőversenyhez kapcsolódik. Anett hű társául szegődtem, a komoly munkálatokban. Pörköltet és gyümölcstortát kellett készíteni. Ja persze a szervezés (alapanyagok) megint nem volt a legjobb!:D De Anett egy fantasztikus tárkonyos pörti csinált, amivel az én listámon kiérdemelte a szakácsok közt a legjobb (infós:)) címet! Aki ilyet tud főzni, úgy hogy akkor csinálta először az egy hős. Sajnos a tortánk nem sikerült úgy, ahogy Ice szerette volna, de az ötlet nagyon jó volt! A részletei most itt nem írhatom le, mert hadititok! És az eredmény: (Ide kell szúrnom Pisti viccét: Az USA és a SZU versenyeznek, az USA lett az 1. a SZU a 2.! Hírként a SZU egy újságában: AZ USA CSAK AZ UTOLSÓ ELŐTTI LETT MÍG AZ SZU A DICSŐSÉGES 2. HELYET SZEREZTE MEG!- szóval ennyit a hír tálalásáról) de amúgy 3. lett a 3. szint!:) Én megsirattam a kaját, nem csak a hagyma miatt, hanem mert annyira jó illata volt, hogy a legtöbben a fedőbe beleharaptak volna, és igen én is! Anett te vagy a legjobb!!! Ennyit a főzőcskézéseimről, lépjünk tovább!
A szakest: Nos hát, ugye a kis késés után odaértünk. Szerencsére nem maradtunk le semmiről. Fantasztikus dalárda fogadott minket a bejáratnál. Aztán kissé még kolbász és szalonna szagú kézzel ledöntöttük a Sün által hozott pálinkát, és már indult is a buli. Az előadások nagyon teccetősek voltak, én nagyon élveztem őket. Jó volt látni pl. Szigeti profot ahogy a diákokkal együtt játszik. Az este csúcspontja a Fláre beás "koncertje volt", kicsit féltem attól, hogy nem fog tetszeni a kultursznob magyar szaknak, de aztán mégis a többség cipőt ledobva járta a cigányzenére. Még a visszafogottabbak is nagyot mulattak. Turul pajtás is nagyon jól érezte magát. Jó volt látni, ahogy az Orsiról is lekerült a feszültség és megnyugodott, mert aki eljött, az igenis nagyon jól érezte magát!!! Az este a presszoban folytatódott. De ehhez haza kellett mennem cipőt cserélni. Kis lelki sokk után indultam vissza a koliból.(Ugyanis egyetlen kispajtásom megint elment csajozni, míg nem voltam ott!:D) A sors kegyelméből találkoztam egy kedves kis szaktárssal és így nem kellett egyedül visszamennem. Vicces dolgai vannak a sorsnak, valljuk be. Szóval jó sokáig elszórakoztunk a presszoban, kitáncoltuk az alkoholt és fáradtan hazamentünk. Lefürödtem és lefeküdtünk alukálni. Ja persze az ágyam megint vendégágy volt. Turulom aludt benne. Másnap illetve aznap a Hungis kaja után hősiesen bementünk a Kocán órájára (talán a szláv jövevényszavakról volt szó? :D) Ezután jött a kolis főzés.
A sok színes program (póker, darts, kosár, házaspárbaj, csocsó... - a koli7en és színielőadás, felolvasás, cikkek, TDK-, és szakdolgozatok bemutatása... - a magyar napokon) közt nem nagyon jutott időm egy fontos dologra: homokozni. Pedig nagyon szerettem volna megtudni, hogyan tud perecet rajzolni.:) Egy mesenézést korán lefekvéssel is elterveztünk, de sajnos az is elmaradt és szerintem mostanában el is fog még egy darabig. A másik pedig egy fantasztikus bárányos film, ami szintén már egy ideje várat magára, sajnos ezt sem tudom, mikor ejtjük meg.:(
Azt hiszem végső megállapításként, és befejezésként azt kell mondjam, hogy inkább néggyé kellett volna szakadni 2 helyett és akkor a VEN megbeszélésekre is eljutottam volna!

Vérvétel :S

Lassan kezdek egy elcseszett drogoshoz hasonlítani! Beesett, táskás szemek. Kócos fekete haj. Kialvatlan, fáradt tekintet. Agyonszurkált alkar(most voltam vérvételen).
Merthát az ember éjjel aludhatna persze, de nem alszik, mert nem tud! Miért is tudna? Inkább felkel és olvas hajnali egyig, míg le nem ragad a szeme, aztán másnap meg keljen fel, mert drága Anyukája aggódik miatta és mindenféle vizsgálatot megcsináltat. Persze nincs bajom. Fizikai nincs. De ezt nem mondthatom, mert akkor beszélni kellene róla. Azt meg nem szeretnék. Inkább hagyom, hogy agyonszurkáljanak!

2008. április 10., csütörtök

Az est fénypontja

A Szűcs Anett odaült mellém és közölte, hogy tetszik neki a felsőm!!! Ájjééééééééé!!! :D
Ez egy hétre feltöltött boldogsághormonnal!!! Annyira jó volt!!! :D
Ja egyébként az egész jó volt, még a Perdita sem tűnt el mindenfelé és végig táncolt velem!!! :)

2008. április 9., szerda

Kolbászszagú a kezem!!!

Még mindig a magyar napok

Ma lesz a magyar napok fénypontja: A SZAKEST! Nagyon jó lesz! És ezt nem hiszem, hanem tudom! Ennek egyszerű az oka: ott leszünk mi!:D Ez kicsit nagyképűen hangzik, de így van! Ott lesznek a szakról azok, akikkel amúgy is jól érzem magam, mert jó fejek és szeretnek bulizni! Szóval csak jó lehet! Aki meg nem jön, annak úgy kell!
Azért zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon rossz, hogy a magyar napok és a kolihét egyszerre vannak!:( Mert itt is és ott is nagyon szívesen lennék! Dicséret a szervezőknek itt is ott is nagyon klassz programokat szerveztek!!! Köszönjük - a köz nevében!

2008. április 8., kedd

Anyám humora!!!

Hát ez vicces volt!
Épp most ért haza anyum és letámadott, hogy miért nem szóltam, hogy későn jövök haza?! Holott szóltam, csak esetleg nem nyomatékosítottam!
Meghogy vasárnap is elmentem és nem mondtam, hogy mikor jövök haza! Mondom, de hát mondtam, hogy sétálok egy NAGYOT!!! Nekem egyértelmű volt, hogy az nem 20 perces séta. Neki nem!
Aztán végülis kibökte, hogy miért volt kiakadva! Ott volt egy teljesen ismeretlen férficipő reggel és mivel én későn értem haza és szóval... Értitek!?! Aztán persze kiderült, hogy a sógoromé a cipő, de azért megjegyeztem, hogy és akkor mi lenne, ha felhoznék egy pasit? Azért azt az arcot látnotok kellett volna! ÚrIsten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Középkorban élek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Áh, na mindegy!!! Azért megnyugtattam, hogy ez a veszély nem fenyegeti, lévén, hogy az udvarlóim száma lassan mínuszba megy át!!! :S
Hát ez azért vicces volt!!! :D

öl, butít és nyomorba dönt

A Perdita azt írta a szerelemről, hogy öl, butít és nyomorba dönt!
Én erre azt mondom, hogy szerintem az az alkohol!!!
Soha nem fogom megérteni, hogy mire jó az ivászat! És bocsánat, ha sértek valakit ezzel! Nyilván nem sokan értenek velem egyet, de én akkor is így érzem! Sokszor néztem már végig, ahogy a barátaim lerészegedtek, aztán olyan dolgokat műveltek, amiket el sem tudtam volna képzelni rólunk, amíg nem láttam. Persze nem vetem meg őket, sőt ugyanúgy a barátaim, mert azt hiszem vagyok annyira nyitott személyiség, hogy ne a hiábik miatt ítéljem el az embereket, hanem a jó tulajdonságaikért szeressem őket!
Egyszer én is berúgtam! 18. születésnapom volt és hányásig ittam magam! Egyébként nem volt nehéz, lévén, hogy előtte se nagyon ittam. És nem, nem volt utána világmegváltó felismerés, hogy mennyire undorodom magamtól vagy ilyesmi. Egyszerűen csak végiggondoltam, hogy miért is ittam és hogy megérte-e ezzel elrontani a bulit. És arra jutottam, hogy nem! Persze ettől még ihatnék, csak mértéket kellene tartanom! De valahogy olyan érzésem van mindig, ha meglátok egy alkoholos üveget vagy poharat, hogy én ettől undorodom, nekem ez nem kell, én enélkül is jól tudom érezni magam. Persze sokan mondják, hogy gátlásoldó meg ilyenek, de én nem értem mi a baj a gátlásokkal. Mármint én nem akarok úgy viselkedni, ahogy egyébként nem. Én önmagam akarok maradni. Talán nem ez a legjobb módszer rá, hogy kitűnjek a tömegből, de én nem is akarok. Aki lát, az így is lát, aki meg nem, az ne is lásson.
És tényleg bocs, ha valakit megbántottam! Nem bántani akarok ezzel senkit, csak el akartam mondani a véleményem!

Magyar napok

Nem akarok erről hosszan írni, sem túlzottan kiakadni! De azért halkan és feltűnésmentesen megjegyezném, hogy jó ha talán harmincan ott voltunk a 3-400 fős magyar szakról! Persze biztos jobb volt berúgni, meg bulizni, meg ilyenek, de azért na! Persze az egyszem infós, akit elrángattunk marhára élvezte és persze este már nem ér rá senki és persze értem én, hogy ez valakinek nem fontos! Persze, én értem! Csak sajnálom a szervezőket, akik ott könyörögtek nekünk, hogy maradjunk még, persze nekem ment a buszom, de a Perditáék inkább lemondtak a koncertről és ott maradtak. Ma nem tudom elmegyünk-e, mert a PPP-ben is lesz valami előadás, de biztos felnézünk utána a várba, ha nem lesz még késő! A szakest pedig biztos nagyon jó lesz, de szerintem ott is jó ha harmincan, negyvenen ott leszünk! Mert ez a Pannon Egyetem magyar szaka! És aki változtatna és változtathatna az le van baszva, hogy ne kokettáljon a diákokkal! Mi azért szeressük Eszter nénit! Ő legalább probálkozik!

2008. április 6., vasárnap

72 - 11,5 = 60,5

depresszió ellen!!!


Hallgassatok Depressziót, mert az jó!!!:D

Séta a Balaton parton

A lábam alatt zörgő kavicsok, melyeket nem hallok, de érzek. A vízen csillanó napfény, mely elvakít. A fülemben dübörgő melódia versenye a pánsíppal. A kacsák versenye a kenyérdarabért és a megélhetésért. Az egymás kezét fogó szerelmespárok mosolya. A horgászok nyugodt várakozása. A tengernyi szél, melytől nem véd óvó karod. A hajóállomás, hol első csókok csattantak rég. A hullámzó víztükör, mely otthonom. A pad, hol némán s egyedül ülök. Egy digitális segélykiáltás a végtelenbe. Feszült várakozás a jövőre. Egy könnycsepp, mely feszíti szemhélyam. Egy néma sóhaj az ismeretlentől. Egy tengernyi víz, mely lágyan simogat. Egy galambpár. Még ők is párban!!!
Egy este emléke, s oly sok minden másé. Egy hideg kacaj, ami a múlté és jövőé. Egy hitetlenkedő anya ki soha nem értett. Egy magány, melyet soha meg nem értek. Egy féltékeny pillantás, mely indokolatlan. Egy részegedő tabu, kit néztem, de nem láttam. Bár most se látnám! Persze az rég volt, az már nem számít. De én nem vagyok olyan.
Miért nem? Hogy hihetek még mindig valami szebb jövőben? Hogy nem lettem hitetlen? Jobb lenne tán, vagy mégsem. Sírhatnék egy hitért, egy reménysugárért. De nem. Nekem még van sugaram. Valami még megmaradt. Valamit még érzek.

A tegnap éjszaka emlékére!!!

2008. április 5., szombat

Perditának!!!:)

Boldogtalanság /Füst Milán indíttatásából/

Na szóval ma végre a végére értem a Boldogtalanoknak! Már nagyon kíváncsi voltam a végére, csak nem jutottam el odáig, hogy leülhessek olvasni.:S Szóval a történet végén meghalt a Vilma. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy már megint a szerelem, mindig minden erről szól. Tényleg nincs más a világon? Mindig mindenhonnan csak ez jön!!! Tényleg csak ez mozgatja a világot? Az öröm és aztán a szenvedés? Azt hiszem elegem van már ebből!!! A szerelem a feladásról szól, a behódolásról, aztán az egyik tönkre teszi a másikat! Tudom, hogy ez is a biológiából ered, a fajfenntartás. De akkor is nagyon bonyolult ez az egész így érzelmekkel! Egyszerűen félelmetes, hogy nyílt felületet adunk a támadásra és mégis mindenki erre vágyik! Aztán ha összejön a kapcsolat akkor: nem jó így, és ez van, meg az van! Megy a variálás! Jó persze az ember társas lény és kell neki valaki, meg persze Turul itt megjegyezné: te úgysem vagy szerelem párti! És igen tény, hogy nem vagyok az, és nagyon nem hiszek benne! Persze jó szeretni meg kell is, jó valakivel elütni az időt, elhülyülni, meg csak úgy együtt lógni meg ilyesmi. De ez a feltétel nélküli szerelem?! Ez egy hülyeség! :S Erre csak azt szoktam mondani, ami már szállóige lett: A SZERELEM ÖL, BUTÍT ÉS NYOMORBA DÖNT! És ez így van, be kell látnotok! Vannak olyan emberek, akik összejönnek valakivel és egyből azt mondják, hogy "úgy szeretem", "vele akarok lenni örökké" és hasonlók, aztán egy hét múlva tovább lépnek és már másra mondják ezt! Hát nem szánalmas? Ennek nem egy meggondolt döntésnem kéne lennie? Aztán a másik meg akik nagyon rég vannak együtt, azok már csak megszokásból mondják és vannak együtt! Ez se jobb. /Ott vannak pl a szeretők azok nem szenvednek az érzelmek fogságában, meg van ami kell (persze nem csak a szex, hanem a beszélgetés az ölelés is) és kész. Ennyi! Jó tudom ez nagyon sekélyes és nem visz előre a családalapításhoz és a közös hátralévő élethez, de nincs vinnyogás, nyávogás és szenvedés se azért mert van pasi/csaj se azért, mert nincs! És persze tudom, hogy ezt a társadalom is elítéli, de mégis van, meg ehhez bátornak is kell lenni!/ Szóval az utolsó szó jogán azt mondanám, hogy legyen mindenki szerelmes belátása szerint, mert hát ugye az jó, meg tavasz is van, csak ne szenvedjenek, mert abból mindenkinek elege van szerintem.
Bocs hogy így kitört belőlem és remélem nem bántok meg senkit! De most így érzem és vállalom!

Boldogság van!!!


Persze anyumnak nem tetszik, de nem érdekel!!! Meg hogy minek? Most kezdjem el magyarázni neki, hogy mennyire utálom már a kliséket, amiket rám ragasztanak? Aranyos, cuki, kedves stb...
Hát inkább csendben maradok és örülök a fejemnek! Szó szerint!!!:D

Nyertes


Gratulálok Mafnak a verséhez!!! És nagyon szépen köszönöm, hogy tollat ragadott!!!:D

2008. április 4., péntek

A kommunikáció halála!!!

Turul üzenete (22:41):

egyébként jó lenne ha szóba állnál velem

Turul üzenete (22:41):

mert kicsit egyoldalúnak érzem ezt a kommunikációt

Turul üzenete (22:41):

persze elbeszélgetek én magammal

Turul üzenete (22:42):

akkor most mondok is egy mesét magamnak

Turul üzenete (22:42):

egyszer volt hol nem volt

Turul üzenete (22:42):

volt egyszer egy nyolcfejű sárkány

Turul üzenete (22:42):

igen

Turul üzenete (22:42):

nyolc feje volt

Turul üzenete (22:42):

mert a hét az sablon

Turul üzenete (22:42):

és mind a nyolc fején volt egy-egy

Turul üzenete (22:42):

őrtorony ahol emberek laktak

Turul üzenete (22:42):

és őrködtek

Turul üzenete (22:42):

meg a családjaikkal laktak

Turul) üzenete (22:43):

egyszer az ötös számú sárkányfejen lévő őrtoronyban

Turul üzenete (22:43):

született egy fiú

Turul üzenete (22:43):

akit úgy hívtak hogy

Turul üzenete (22:43):

Endre

Turul üzenete (22:44):

Endre nagyon élénk kisfiú volt

Turul üzenete (22:44):

és nagyon szeretett az anyukájával játszani

Turul üzenete (22:44):

aztán Endre felnőtt

Turul üzenete (22:44):

és szép szál legény lett belőle

Turul üzenete (22:44):

Magas termete minden ötösös leányzót lenyűgözött

Turul üzenete (22:44):

barnaszínű aranyfürtjeit még az

Turul üzenete (22:45):

ötös számú sárkányőrtorony kapitánya is megirigyelte

Turul üzenete (22:45):

ezzel egy időben

Turul üzenete (22:45):

olyan Endre születése után öt-hat évvel

Turul üzenete (22:46):

a kettes számú sárkányőrtoronyban is született egy érdekes gyermek

Turul üzenete (22:46):

érdekesebb volt mint Endre

Turul üzenete (22:46):

mivel hogy lánygyermek volt

Pedita üzenete (22:46):

jaj

Turul üzenete (22:46):

a szülei pedig

Perdita üzenete (22:46):

szeretlek

Turul üzenete (22:46):

nah itt vagy?

Turul üzenete (22:46):

most miért?

Turul üzenete (22:47):

hahó!!!

Turul üzenete (22:47):

na hát akkor

Perdita üzenete (22:47):

írjad

Turul üzenete (22:47):

oks

Turu) üzenete (22:47):

szóval a szülei pedig Tündének nevezték el a leányzót

Turul üzenete (22:48):

Tünde is csodálatosanszép leányzóvá érett akkorra amikorra Endre szép szál legénnyé

Turul üzenete (22:48):

de jaj

Turul üzenete (22:48):

a sárkányőrtornyok között szigorúan tilos volt a házassági kapcsolat

Turul üzenete (22:48):

a sárkányőrtornyok lakói csak kereskedhettek

Turul üzenete (22:49):

de mást nem

Turul üzenete (22:49):

még csak nem is barátkozhattak

Turul üzenete (22:49):

csak kereskedhettek

Turul üzenete (22:49):

azt is nehezen mivel

Turul üzenete (22:49):

fel kellett kelteni a sárkányt hogy hajtsa ide a fejét vagy oda rakja a farkát

Turul üzenete (22:49):

és így ment a kereskedés

Turul üzenete (22:49):

de ez nagyon veszélyes volt

Turul üzenete (22:49):

egyszer régen

Turul üzenete (22:50):

olyan Endre születése előtt kétszáz évvel

Turul üzenete (22:50):

úgy mesélik az öregek

Turul üzenete (22:50):

a hetes számú sárkányfej rosszkor rossz helyre rakta a fejét

Turul üzenete (22:50):

és a hetes számú sárkányőrtorony lakóinak fele meghalt

Turul üzenete (22:50):

azóta még óvatosabbak a

Turul üzenete (22:51):

sárkányőrtornyok lakói

Turu üzenete (22:51):

szóval a lényeg hogy a lényeg hogy a lényeg hogy a....

Turul üzenete (22:51):

hát nincsen lényeg

Turul üzenete (22:51):

merthogy nem érintkezhettek

Turul üzenete (22:51):

és ezért Endre és Tünde meg sem ismerkedtek

Turul üzenete (22:51):

pedig sokat agyaltam a nevükön

Turul üzenete (22:51):

de hát így nincsen happy end

Turul üzenete (22:52):

mert fáj a vállam

Turul üzenete (22:52):

ennyi

Turul üzenete (22:52):

ez volt az esti mese

Perdita üzenete (22:52):

:(

Perdita üzenete (22:52):

nem sztem ha nincs happyend

Turul üzenete (22:52):

ez van

Turul üzenete (22:52):

szar az élet

Turul üzenete (22:52):

na jó a kedvedért átírom

Perdita üzenete (22:53):

ok

Turul üzenete (22:53):

szóval a kereskedésen kívül nem találkozhattak a sárkányőrtornyok lakói

Turul üzenete (22:53):

de egyszer az történt

Turul üzenete (22:53):

hogy az ötös számú sárkányőrtorony lakói nem voltak megelégedve a parázzsal amit

Turul üzenete (22:54):

a kettes számú sárkányőrtorony lakói szállítottak nekik

Turul üzenete (22:54):

ezért összeült az ötös számú sárkányőrtorony lakóinak tanácsa

Turul üzenete (22:54):

és megvitatták hogy mit is tegyenek

Turul üzenete (22:55):

az ötös számú sárkányőrtorony lakóiról tudni kell, hogy nagyon barbár népség volt

Turul üzenete (22:55):

a sárkányőrtornyok történetében szinte minden háborúban és csatában részt vettek

Turul üzenete (22:55):

és a háborúk zömét ők szították

Turul üzenete (22:55):

szóval a tanács összeült és határozott

Turul üzenete (22:56):

el kell rabolni a kettes számú sárkányőrtorony lakóinak legszebb hajadonját

Turul üzenete (22:56):

a feladatot Endrére bízták

Turul üzenete (22:57):

aki halált megvető bátorsággal mászott le a sárkányfejen, egészen annak nyaktövéig, hogy aztán átküzdje magát a tüskéken és pikkelyeken és a kettes nyaktőhöz érve felkapaszkodjon arra

Turul üzenete (22:57):

ott aztán megtalálta a szépséges Tündét, akinek gyönyörű fekete haja volt és kék szeme

Turul üzenete (22:58):

Tündét aztán hasonló megpróbáltatások során elrabolta és hazavitte

Perdita üzenete (22:58):

jeeee

Turul üzenete (22:58):

ott aztán megint összeült az ötös számú sárkányőrtorony lakóinak tanácsa

Turul üzenete (22:58):

most mi tévők legyenek?

Turul üzenete (22:58):

eközben a szépséges Tünde aki nő lévén rendkívül okos is volt

Turul üzenete (22:59):

kigondolta, hogy ő érte bizony most ki fog törni a háború

Turul üzenete (22:59):

és az tönkreteszi mind a két sárkányőrtorony lakóinak zömét

Turul üzenete (23:00):

ezért hát kigondolta hogy ő bizony eléri hogy Endre belészeressen és akkor összeházasodhatnak és akkor örökre szent lesz a béke a két sárkányőrtorony lakói között

Perdita üzenete (23:00):

jeeeeeeeeeeee

Turul üzenete (23:00):

és hát persze mert azonnal beleszeretett Endre izmos vádlijába mikor meglátta

Perdita üzenete (23:00):

pudinggal mi?

Turul üzenete (23:00):

haha

Turul üzenete (23:00):

hagyjál alkotni

Turul üzenete (23:00):

ne szólj bele kérlek

Perdita üzenete (23:01):

okésokés bocs

Turul üzenete (23:01):

szóval mikor Endre hazajött a tanácskozásról nagyon gondterhelt volt és frusztrál, merthogy a bátyja, akit Piszkálódós Leventének hívtak, mindenképp máglyára akarta küldeni a szépséges Tündét

Turul üzenete (23:01):

és hát

Turul üzenete (23:02):

ez nem tetszett Endrének merthogy ő is azonnal beleszeretett Tünde aranyos fürtjeibe

Turul üzenete (23:02):

és akkor mikor gondterhelten hazajött Endre

Perdita üzenete (23:02):

aranyos? nem fekete volt?

Turul üzenete (23:02):

ez csak költői túlzás

Turul üzenete (23:03):

ne szólj bele

Turul üzenete (23:03):

szóval mikro Endre holt fáradtan hazajött a tanácskozásról akkor Tünde megmasszírozta Endre vádliját

Turul üzenete (23:03):

és előadta neki a tervét

Turul üzenete (23:03):

Endre persze szkeptikusabb volt

Turul üzenete (23:04):

mert hát férfiember

Turul üzenete (23:04):

és mert ugyebár nem látta meg elsőre Tünde tervének nyilvánvaló zsenialitását

Turul üzenete (23:04):

de aztán meglátta

Turul üzenete (23:04):

és akkor elkezdtek filózni hogy hogyan is legyen meg smint és stb

Turul üzenete (23:04):

ki is fundálták és aztán összeházasodtak és lett sok szép gyerekük akik túrórudin és kakaón nőttek fel

Turul üzenete (23:05):

és a két sárkányőrtorony között örökre szent volt a béke

Turul üzenete (23:05):

the end

Perdita üzenete (23:05):

jaj na igy nagyon jó

Perdita üzenete (23:05):

most már tudok aludni